Vojin ili Voin

Piše se Vojin.

Lična imena: Mijo, Cvijo, Peja, Pejo, Gruja, Grujo, Vujica, Kajica, Voja, Vojo i njihovi padežni oblici, prisvojni pridevi i reči izvedene od njih imaju j.