voćki ili voćci

Piše se voćki.

U dativu i lokativu jednine zajedničkih imenica na -a, čija se osnova završava suglasničkim grupama  ck, čk, ćk, zg, sh i ponekad tk nije izvršena sibilarizacija.