vitrina ili vetrina

Piše se vitrina.

Od latinskog vitrina i francuskog vitrine, što znači ormar, polica i sl. za smeštaj predmeta koji se izlažu pogledu, piše se vitrina: u staklenoj vitrini izložio je sve svoje pehare.
Vètrina je augmentativ i pejorativ od imenice vetar: duva vetrina i lomi drveće.