Visoka Poslovna Škola ili Visoka poslovna škola

Piše se Visoka poslovna škola.

Imena škola pišu se velikim početnim slovom. Velikim slovom pišu se i vlastita imena ako su u sastavu naziva: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet u Nišu, Karlovačka gimnazija, Muzička škola Vatroslav Lisinski, Srednja mašinska škola, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Umetnička škola u Kraljevu.