veruje u sebe ili veruje u njega

Piše se ja verujem u sebe, on veruje u sebe ali on ne može da veruje u njega, to mogu samo ja. Ja verujem u njega.

Povratna zamenica sebe, se uvek upućuje na subjekat.