velemajstor ili vele majstor

Piše se velemajstor.

Prefiksoid vele piše se spojeno: velegrad, velelepan, veleizdaja, veleposed, veletrgovina, veleprodaja, velesajam, veleuvaženi, velesila, veletrgovac.