vakuum ili vakum

Piše se vakuum.

Od latinskog vacuum što znači prazan prostor, praznina, bezvazdušni prostor.

Isto i vakuumirati, vakuumiran, vakuumski i sl.