uznem ili uzmem

Piše se uzmem.

Glagol uzeti menja se u prezentu uzmem-uzmeš-uzme-uzmemo-uzmete-uzmu. Imperativ je uzmi-uzmimo-uzmite. Radni glagolski pridev uzeo-uzela-uzelo-uzeli-uzele-uzela. Trpni glagolski pridev je uzet.