Ulica srpskih vladara ili Srpskih vladara

Piše se i jedno i drugo.

Velikim slovom se piše ulica kada je prva reč uobičajenog, neskraćenog naziva: Ulica srpskih vladara, Ulica trista kaplara, Ulica internacionalnih brigada.
Kada se iza reči ulica nalazi memorijalno ime u genitivu može se ispustiti reč ulica i pisati samo: Srpskih vladara, Trista kaplara, Internacionalnih brigada.