ukrivo ili u krivo

Piše se ukrivo.

Prilog ukrivo koji znači krivim pravcem, nakrivljeno, nakrivo, koso, u stranu, piše se spojeno: Ukrivo se vežu kravate u žurbi.
Od ovoga treba razlikovati spoj predloga i prideva kriv u srednjem rodu, krivo, koji znači koji se na pruža u pravoj liniji, savijen, savinut, iskrivljen; krivudav, vijugav: Ako gledate u krivo ogledalo videćete iskrivljenu sliku.