uglas ili u glas

Piše se uglas.

Prilog uglas koji znači glasno, naglas; svi odjednom, u jedan glas (govoriti, vikati i sl.) piše se spojeno.