u Raškoj ili u Raški

Piše se i jedno i drugo.

Kada govorimo o oblasti Raška, koristićemo u Raškoj, a kada govorimo o istoimenom naselju, koristićemo u Raški.