u mogućnosti ili umogućnosti

Piše se u mogućnosti.

Izraz u mogućnosti piše se rastavljeno i znači moći: nismo u mogućnosti da vam pomognemo.