travestit ili transvestit

Piše ce i jedno i drugo.

Od italijanskog travestire i latinskog trans (pre) i vestire (obući) što znači prerušavanje, preoblačenje.