transplatacija ili transplantacija

Piše se transplantacija.

Od latinskog transplantatio što znači presađivanje.