Tokia ili Tokija

Piše se Tokija.

Od tradicionalnog japanskog Tokyo transkripcijom bismo dobili Tokjo ali se zbog ukorenjene navike zadržava oblik Tokio-Tokija-Tokiju-Tokio-Tokiom-Tokiju.
J se piše između i na prvom mestu i a i u na drugom, a ne piše se između i i o.
Pridev je tokijski.