tikvi ili tikava

Piše se i jedno i drugo.

Genitiv množine od imenice tikva u Pravopisu samo tikava a u Pravopisnom rečniku tikvi tikava.
Izraz pukla tikva znači raspalo se prijateljstvo, prekinuli se dobri odnosi.