televizijski ili televiziski

Piše se televizijski.