takoreći ili tako reći

Piše se takoreći.

Prilog i rečca takoreći koja znači moglo bi se reći, slobodnije rečeno, otprilike, piše se spojeno: on je takoreći savršen.
Kada se prva sastavnica posebno naglašava piše se odvojeno: da li je pravilno tako reći.