šupljoglav ili šupljo-glav

Piše se šupljoglav.

Složenice čiji je prvi deo šupljo pišu se spojeno: šupljoglav, šupljoglavac, šupljorog, šupljovrat, šupljoveska, šupljotikvić.