stranki ili stranci

Piše se i jedno i drugo.

U Pravopisu dativ i lokativ od imenice stranka (i kad znači politička partija i kad znači osoba) glase stranci, a genitiv množine je stranaka ne stranki.
U Pravopisnom rečniku dativ i lokativ od imenice stranka (politička partija) glase stranci, ali stranki ako se radi o osobi, a genitiv množine je stranaka i stranki.