stoki ili stoci

Piše se stoci.

Dativ i lokativ od imenice stoka glase stoci: stoka-stoke-stoci-stoku-stoko-stokom-stoci.
Ići kao stoka na klanicu kaže se za vojnike koje teraju u rat a ne znaju zašto se bore.