stočić ili stolčić

Piše se stočić.

Deminutiv od imenice sto je stočić. U rečnicima se pominju i stolić, stolčić, stoče i stolče.