stavki ili stavci

Piše se i jedno i drugo ali sa različitim značenjem.

Stavci je dativ/lokativ jednine od imenice stavka: u stavci 3.
Stavki je genitiv množine od imenice stavka: nekoliko stavki.
Isto važi i za imenice postavka-postavci (dativ/lokativ jednine)-postavki (genitiv množine), predstavka-predstavci (dativ/lokativ jednine)-predstavki (genitiv množine), pretpostavka-pretpostavci (dativ/lokativ jednine)-pretpostavki (genitiv množine).