stajati ili stojati

Piše se i jedno i drugo.

Nesvršeni glagoli stajati stojati su sinonimi u svim značenjima.
Prezent i jednog i drugog glagola glasi stojim-stojiš-stoji-stojimo-stojite-stoje.
Radni glagolski pridev od glagola stajati je stajao-stajala, a od glagola stojati je stojao-stojala.
Prema glagolu stati postoji nesvršeni i učestali glagol stajati (ne stojati) koji znači svaki čas se zaustavljati.