srpska Atina ili Srpska Atina

Piše se Srpska Atina.

Velikim početnim slovom pišu se simbolički i figurativni nazivi zemalja i gradova, neprava a običajem ustaljena imena država i zajednica: Dubrovačka republika, Mletačka republika, Republika Svetog Vlaha (Dubrovnik), Republika Svetog Marka (Mleci), Užička republika, Zemlja izlazećeg sunca (Japan),  Zemlja hiljadu jezera (Finska), Ostrvo (Velika Britanija), Sveta zemlja (Palestina), Srpska Sveta Gora (Fruška gora), Večni grad (Rim), Grad svetlosti (Pariz), Severna Venecija (Sankt Peterburg), Srpska Atina (Novi Sad).