Sremcom ili Sremcem

Piše se Sremcem.

Imenice na -ac kao Nemac, Sremac, Bunjevac, vrabac, jemac, Podunavac, Skandinavac i sl. s nepostojanim a, imaju nastavak -em u instrumentalu jednine: Nemcem, Sremcem, Bunjevcem, vrapcem, jemcem, Podunavcem, Skandinavcem i sl.