srednješkolski ili srednjoškolski

Piše se srednjoškolski.

Srednjo- je prvi deo imenskih i pridevskih složenica koji označava sredinu onoga što znači drugi deo složenice (izuzimajući sredinu između nisko i visoko za šta se upotrebljava oblik srednje-): srednjoškolski-srednjoškolska-srednjoškolsko, srednjoškolac, srednjoškolka, srednjoprugaš.
Srednje je prvi deo složenice koji znači između visokog i niskog: srednjerazvijen, srednjeproduktivan, srednjenaponske. Kad je srednje posebno naglašeno može i odvojeno: srednje razvijen.