spomenuti ili pomenuti

Piše se i jedno i drugo.

Jednim delom značenja im se preklapaju. Oba znače govoreći ili pišući dotaći se koga ili čega, setiti se ili progovoriti: ne smem ni da (s)pomenem.
I u izrazu (s)pomenulo se ne povratilo se koji se koristi kad se govori o nečemu neugodnom i strašnom.
Samo pomenuti u značenju pomoliti se za zdravlje živih ili za dušu umrlih ili u molitvi prizvati u pomoć Boga ili nekog sveca: pomeni me u molitvama, mila.
Više o ovome možete čuti u emisiji Put u reči od 6. do 26. minuta http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/3149170/put-u-reci.html