spojio ili spoio

Piše se spojio.

J se piše između i kada je deo osnove reči: moji, mojima, tvoji, zavoji, krojiti, sojino.