Španci ili Španjolci

Piše se Španci.

Stanovnici Španije su Španci.
Prisvojni pridev je španski.
Stanovnice Španije, međutim, po Pravopisu su Špankinje, a prema Normativnoj gramatici srpskog jezika P. Pipera i I. Klajna Španjolke.