šouu ili šou

Piše se šouu.

Imenice stranog porekla koje se završavaju na dug samoglasnik zadržavaju taj samoglasnik ispred padežnih nastavaka: biro-biroa-birou, sako-sakoa-sakou, tabu-tabua-tabuu, kanu-kanua-kanuu, randevu-randevua-randevuu, ragu-ragua-raguu.
Međutim, mnoge imenice zadržavaju poslednji samoglasnik iako nije dug: vudu-vudua-vuduu, gnu-gnua-gnuu, emu-emua-emuu, tiramisu-tiramisua-tiramisuu, haiku-haikua-haikuu, šou-šoua-šouu.