sosovi ili sosevi

Piše se sosovi.

Jednosložne imenice koje se završavaju na s (kos, los, bos, štos, sos) dobijaju u množini umetak -ov ispred padežnog nastavka: kos-kosovi, los-losovi, bos-bosovi, štos-štosovi, sos-sosovi.
Ponekad se posle s može javiti i umetak -ev, kao kod imenice nos koja u množini glasi nosevi, uz nosovi.
Izraz biti/naći se u sosu znači biti u nevolji, neprilici.