šminki ili šminci

Piše se šminki.

Do sibilarizacije (promena k u c ispred i) ne dolazi u rečima kod kojih bi promena dovela do udaljavanja od osnovnog oblika.