sliki ili slici

Piše se slici.

Dativ i lokativ jednine imenice slika glase slici: vidi se na slici.
Ova promena se zove sibilarizacija (k se menja u c ispred i).