Slavica Đukić-Dejanović ili Slavica Đukić Dejanović

Piše se Slavica Đukić Dejanović.

Udvojena ženska prezimena (po rodu i po udaji) pišu se odvojeno, bez crtice iako se prvo prezime ne menja.