šiljaka ili šiljkova

Piše se šiljaka.

Genitiv množine od imenice šiljak glasi šiljaka: šiljci-šiljaka-šiljcima-šiljke-šiljcima-šiljcima.
Izraz beri kožu na šiljak znači budi spreman na batine, kaznu ili kakvu odgovornost.