sikirati ili sekirati

Piše se sekirati.

Od italijanskog seccare sušiti, ljutiti, gristi koga, sekirati (se) je i ekavski i ijekavski oblik.