semenki ili semenaka

Piše se semenki.

Izvedenice na -ka (Bačvanka, amaterka, semenka) imaju genitiv množine na i: Bačvanki, amaterki, semenki.