šema ili shema

Piše se i jedno i drugo.

Tehnički nacrt je šema (ne može shema). I u ostalim značenjima običniji su oblici sa š: šematski, šematizovati, šematizam, ali su dozvoljeni i oblici shema, shematski, shematizovati, shematizam.