seku ili seču

Piše se seku.

Treće lice množine od glagola seći glasi oni seku: ja sečem, ti sečeš, on seče, mi sečemo, vi sečete, oni seku.
Imenica seča (sečenje, obaranje, rušenje šume ili pokolj, krvoproliće) u akuzativu jednine glasi seču: Dahije su organizovale Seču knezova.