sekira ili sjekira

Piše se i jedno i drugo.

Gvozdeno oruđe za sečenje i tesanje ekavski je sekira a ijekavski sjekira.
Izraz pliva kao sekira znači da ne zna da pliva.