šefica ili šefovica

Piše se i jedno i drugo.

Šefica je žena šef, a šefovica je šefova žena ili šefica.
Neka zanimanja i titule u ženskom rodu imaju dubletne oblike. To znači da su u procesu stabilizacije. Profesorka Svenka Savić smatra da oblik šefica ima negativno afektivno značenje (taj oblik se vezuje za ženske osobe kojima se nešto prigovara), pa bi trebalo davati prednost obliku šefovica.