sednem ili sedem

Piše se i jedno i drugo.

Glagol sesti ima oblike prezenta i po prvoj i po trećoj vrsti. Sedem-sedeš-sede-sedemo- sedete-sedu po prvoj i sednem-sedneš-sedne-sednemo-sednete-sednu po trećoj vrsti.