secirati ili sekcirati

Piše se secirati.

Od latinskog secare što znači seći, raseći, otvarati (leš).