Šarac ili šarac

Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom pišu se posebna (vlastita) imena životinja: Šarac (konj Marka Kraljevića), Jabučilo (konj vojvode Momčila), Bukefal (konj Aleksandra Makedonskog), Jablan (bik iz pripovetke Petra Kočića), Ferdinand (bik), Lajka (pas koji je bio u svemiru), Rudolf (irvas crvenog nosa), Bambi (lane), Pongo i Perdita (psi dalmatinci), Balu (medved iz Knjige o džungli).
U svim ostalim slučajevima malim slovom: šarac (šareni konj), šarulja (krava), rumenka (krava), vranac (konj crne dlake), lipicaner (konj), dalmatinac (rasa pasa).