sa njom ili snjom

Piše se sa njom.

Može i s njom ali ne može spojeno snjom iako se tako izgovara. Predlog i zamenica nisu srasli nego čuvaju svoja posebna značenja.