RSD ili din.

Piše se i jedno i drugo.

Domaća skraćenica za dinar je din. i piše se malim slovima sa tačkom.
Međunarodna slovna oznaka (akronim) za dinar je RSD (primenjuje se od 1. 11. 2006) i piše se velikim slovima bez tačaka i međuslovnih belina.