rozi kaput ili roze kaput

Piše se roze kaput.

Roze je pridev stranog porekla koji se ne menja.