Repište ili repište

Piše se i jedno i drugo.

Velikim početnim slovom pišu se imena delova zemljišta odnosno geografskih lokaliteta (atara, njiva, livada): Repište (deo Žarkova), Duvanište (deo Niša), Dubrava (kod Babušnice), Dionica, Ledinak, Ledine (Novi Beograd), Lug, Orlovača, Vrtovi, Pod, Previja, Ristovača, Lipova dolina, Bubanj potok, Rimski šančevi (kod Novog Sada).
Malim slovom repište je njiva zasejana, zasađena repom; njiva na kojoj je bila repa.